Stadsregio Amsterdam

Locatie

Opdrachtgever

Stadsregio Amsterdam

Partner

Oplevering

07/2015

Display

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem
Het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem in Stadsregio Amsterdam omvat kortweg bijna tweehonderd haltesystemen in acht gemeenten en twee volledig uitgeruste busstations.

Actuele reisinformatie

Doel van het project is het aanbieden van actuele reisinformatie aan de reizigers voor een periode van minimaal 10 jaar. Het project behelst meer dan alleen de productie en levering van displays. Zaken als aansluiting op het energienet, systeemintegratie, datacommunicatie en het onderhoud en beheer maken het project compleet. Tevens is vaak aangehaakt op in uitvoering zijnde reconstructies, waarbij werd samengewerkt met de hoofdaannemer van de gemeentes zoals bijvoorbeeld het geval was op busstation Edam-Volendam en busstation Uithoorn.