Vives

Vives

Emplacement Doorniksesteenweg 145, Kortrijk
Mis en service Juin 2015
Écran Q131TV6 met aangepast frontkader