De slimste
vorm van
          aandacht

Dat is onze belofte. Deze aandacht geven we niet alleen aan onze klanten, oplossingen, maar ook aan de wereld.

Onze doelstelling

We willen koploper zijn in de duurzame transitie van onze markt en keten. Daarom proberen we om onze eigen impact en die van onze keten elke dag beter te begrijpen. Zo kunnen we een positieve impact creëren met de focus op circulariteit, energie en arbeids- en mensenrechten.

Impact met ESG-plan

Om duurzaamheid te borgen in onze organisatie koppelen we onze strategische doelstellingen sinds 2018 aan een ambitieus ESG-plan. Zo kunnen we op een geïntegreerde manier de kernfactoren monitoren, bijsturen en elk jaar opnieuw verbeteren.

Environmental — energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, …
Social — gezondheid, veiligheid, verkeersdoorstroming, heldere informatie
Governance — goed ondernemingsbestuur, transparante keten …

De focus bij Q-lite ligt hierbij op de ontwikkeling van doordachte oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de mens en onze maatschappij. Denk aan onze circulaire Q-LED TV, dynamische signalisatie voor een vlotte verkeersdoorstroming of de energiezuinige e-ink techniek.

Aandeelhouder VP Capital

Sinds 2015 is VP Capital grootaandeelhouder bij Q-lite. Als investeerdersfamilie hanteren zij een duurzaamheidsstrategie waarbij ze hun gehele portfolio screenen op duurzame vooruitgang volgens het ESG-principe en de positieve of negatieve impact op de maatschappij.

Daarbij krijgt elke investeringsbedrijf een duurzaamheidsscore, die momenteel leidt tot één totale portfolioscore van 7,9. De score van Q-lite bedraagt 8,4 op 10.

Als Europese producent van elektronische displays verbruiken onze schermen energie en grondstoffen. Om de negatieve impact hiervan zo veel mogelijk te beperken, werken we aan een circulaire keten met een gericht CO₂-reductieplan. Naast inzicht in onze materiaal- en CO₂-impact doen we ook onderzoek naar andere impactfactoren zoals biodiversiteit, water, etc…

Circulair denken en doen

Onderhoud aan een displayoplossing als service verlening

Dat doen we bij Q-lite elke dag door onze oplossingen circulair te ontwerpen en ze ook As-a-Service aan te bieden. Dankzij het duurzame ontwerp hebben deze producten, naast een lange levensduur, ook een lage materiaal- en CO₂-impact.

Display as a service

‘Display as a Service’ is een circulair all-in business model waarbij Q-lite eigenaar blijft van een display en het voor een periode van 6 tot 15 jaar (contractueel) bij de klant installeert, onderhoudt en up to date houdt tegen een jaarlijkse vergoeding voor de diensten.

Partner in jouw CO₂-reductieplan

Q-lite heeft een ambitieus net-zero CO2-reductieplan (SBTi) voor:

SCOPE 1 & 2
Onze eigen operationele activiteiten
Doelstelling: 38% reductie in 2030 t.o.v. 2021

SCOPE 3
De emissies in onze keten bij de klant en toeleveranciers
Doelstelling: 25% reductie in 2026 t.o.v. 2022

CO2-neutraal Silver

Sinds 2019 is Q-lite CO2-neutraal gecertificeerd. Dankzij onze inspanningen behaalden we het CO2-neutraal Silver certificaat van CO2logic.

Dit betekent niet dat er geen CO2 vrijkomt in onze operationele activiteiten, maar dat wij onze scope 1 en 2 inzichtelijk hebben en deze compenseren via carbon credits. Sinds 2022 kregen we ook onze scope 3 scherp, waardoor we alvast een gedeelte van onze emissies uit de keten kunnen compenseren.

Refurbished digitale schermen

Q-lite biedt een wisselend gamma van refurbished digitale schermen. Elk jaar geven we zo’n 30 tot 50 schermen een nieuw leven op de tweedehands markt.
Bij Q-lite stellen we goed werkgeverschap en positieve lokale impact centraal. Niet alleen in onze eigen organisatie, maar ook in onze keten houden we vinger aan de pols over de arbeidsomstandigheden.

Goed werkgeverschap

Q-lite staat zowel intern als extern gekend als fijne werkgever met een warme en informele bedrijfscultuur. Dit vertaalt zich in een laag verloop van werknemers en een hoge werknemerstevredenheid.

Betrokken en geïnformeerde collega’s

Naast een platte organisatiestructuur met veel inspraak betrekken we onze collega’s actief bij de operationele bedrijfsdoelstellingen: van productontwikkeling tot de financiële cijfers. In de maandelijkse nieuwsbrief en de infosessies per kwartaal krijgen medewerkers een update over o.a. orderintake, omzet en groei.
De werkgroep Employer Branding, bestaande uit een mix van collega’s (HR, Marketing, Duurzaamheid), monitort en bevordert de teamsfeer en betrokkenheid van collega’s. Samen werken zij aan het welzijnsbeleid en een goed gevulde kalender met personeelsactiviteiten.

Werknemerstevredenheid +8/10
Ziekteverzuim: 50% lager dan sectorgemiddelde
Aantal jaren anciënniteit: +10 jaar

Officieel leerbedrijf

Leren over displays en pixelpitch
Q-lite is een officieel leerbedrijf. Elk jaar ontvangen we meer dan 10 stagiairs op diverse afdelingen. Een zinvolle, leerrijke stage staat hierbij centraal. Wist je dat 10% van onze collega’s ooit stage heeft gelopen bij Q-lite?

Sociaal ondernemen

Sinds 2024 heeft Q-lite een visie en plan van aanpak rond Social Return On Investment. De vele losstaande acties van voorgaande jaren werden gebundeld in een concreet actieplan. Daarnaast maakten we een grondige analyse van de inzetbaarheid van SROI binnen de organisatie om ons sociaal ondernemerschap op korte termijn te kunnen versterken.

Inzet voor de lokale gemeenschap

Q-lite ondersteunt de lokale gemeenschap op verschillende manieren:

  • Sponsoring (geld/materiaal) voor lokale verenigingen
  • Ons Visual Experience Center als gratis evenementenlocatie
  • Trashwalk op en rond onze vestigingen
  • Onze LED-trailer uitlenen aan lokale scholen en verenigingen
  • Voorkeur samenwerkingen met lokale partners (bijv. Downies&Brownies, ‘t Vershoekske, …
Trashwalk Baarle met personeel

We doen wat we beloven en bewijzen wat we doen. Als organisatie zetten we hard in om te bewijzen wat doen.

Kwaliteitslabels

We hebben verschillende kwaliteitslabels. Ontdek wat ze voor jou betekenen.

Mensenrechten in de keten

Als fabrikant van digitale displayoplossingen heeft Q-lite een complexe keten. Om de juiste partners in China en Taiwan te vinden, hebben we een eigen kantoor in China. Onze 3 collega’s ter plaatsen staan in nauw contact met onze productie in België en Nederland.

Naast kwaliteitscontroles, controleren ze ook de arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Verschillende leveranciers behaalden hiervoor de juiste certificeringen met externe controles zoals o.a. SA8000 en ISO45001.

We streven ernaar dat 75% van onze leveranciers buiten Europa een certificaat op vlak van mensenrechten heeft of door ons ge-audit is.

Uitdagingen

Ontdek onze grootste uitdagingen om onszelf en de keten te verduurzamen:

Duurzamere beeldtechniek

Duurzamere beeldtechniek

Bij veel buitentoepassingen met korte kijkafstand wordt nog LCD gebruikt vanwege de hoge beeldkwaliteit en betaalbaarheid. Denk aan digitale haltedisplays en informatiezuilen in winkelstraten en dorpscentra. Er zijn meerdere nadelen aan LCD-techniek. Daarom ontwikkelt Q-lite nieuwe oplossingen met de LED-techniek en full colour E-ink.
Bekijk vergelijking beeldtechniek

Levensduurverlenging, langere opdrachttermijnen

Levensduurverlenging, langere opdrachttermijnen

Een duurzaam display heeft een lange levensduur en laag energieverbruik, bij voorkeur met een upgradebaar circulair ontwerp. Deze displays zijn vaak duurder door de kwalitatieve materialen en performante voedingen (energieperformantie). Vaak ziet men over het hoofd dat de klant deze extra kost gedurende de levensduur terugverdiend. Dit vereist een integrale kijk op alle kosten in plaats van alleen de aankoopprijs.

Efficiënte informatiedoorstroming van leverancier naar klant

Efficiënte informatiedoorstroming van leverancier naar klant

Duurzaam zijn vraagt om bewijzen. Certificeren en aanleveren van data voor productpaspoorten kost steeds meer tijd. Een efficiënt proces is nodig om te voorkomen dat duurzaam handelen in het gedrang komt.

Duurzaamheid kwantitatief staven in aanbestedingen

Duurzaamheid kwantitatief staven in aanbestedingen

De duurzaamste oplossing bepalen is lastig zonder kwantitatieve bewijzen. Daarom pleiten wij voor certificeringen, LCA's en MKI's, zodat kopers de impact correct kunnen vergelijken . Helaas wordt dit nog maar beperkt meegenomen in aanbestedingen, waardoor duurzaamheidsverhalen op gevoel vergeleken worden en niet op basis van feiten en data.

Gewichtsreductie digitale schermen

Gewichtsreductie digitale schermen

Het meest duurzame materiaal is geen materiaal. Tijdens het ontwerpproces streven we naar een minimaal materiaalgebruik. Voor ontwerpers en toeleveranciers is het een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen veiligheid, goede klimaatregeling en maximale materiaalreductie.

Inzicht in impact naast CO2 en materiaal-impact

Inzicht in impact naast CO2 en materiaal-impact

CO2- en materiaalimpact zijn belangrijke factoren, maar we moeten ook rekening houden met toxiciteit, waterverbruik, biodiversiteit, enzovoort. Vanwege de complexiteit en soms tegenstrijdige effecten van maatregelen, zoals verbeterde CO2-uitstoot die toxiciteit kan verhogen, is het een uitdaging om deze parameters goed in kaart te brengen en adequaat te reageren.