Projectmanagement

Een gedegen aanpak vanaf het eerste moment is van groot belang voor een tijdige realisatie en een mooi eindresultaat. Q-lite realiseert dit met een professionele projectaanpak. Daarin stellen we u als klant centraal en hebben we veel aandacht voor heldere communicatie en een gecontroleerde voortgang.

Uw reis bij onze aanpak ziet er als volgt uit

Samen met u doorlopen we het project, dat in basis bestaat uit zes fases. Elke fase heeft een helder gedefinieerd uitgangspunt en startconditie. De fases zijn gescheiden door beslismomenten en ‘deliverables’ (o.a. op te leveren documenten en testmomenten). Hierdoor weet u waar u aan toe bent en wanneer u een deelproduct moet beoordelen of beslissingen moet nemen.

Meerwaarde van onze aanpak is dat het eindproduct aantoonbaar aan de eisen en verwachtingen voldoet.

Agile: snel en flexibel inspelen op veranderingen

Het projectmodel biedt de structuur voor het verloop van het project. Daar voegen we graag agile-technieken aan toe, waarmee we snel en flexibel inspelen op veranderingen. Zo maken we gebruik van SCRUM en organiseren we graag interactieve workshops om een beter resultaat te krijgen. Bovendien demonstreren we minimum valuable products in een zo vroeg mogelijk stadium.

Toelichting fases

Definitiefase

Na de start van het project stemmen wij alle uitgangspunten, wensen en eisen met u af. Hiermee borgen we dat de verwachting bij alle partijen gelijk is.

Ontwerpfase

Al uw eisen en wensen werken we samen met u uit tot een duidelijk ontwerp. Ook voeren we samen met u een locatieschouw uit.

Productie

In de productiefase wordt alle hard- en software conform het ontwerp geproduceerd en getest middels een Factory Acceptance Test (FAT).

Realisatiefase

Na een succesvolle FAT wordt de hard- en software geïnstalleerd en getest middels een Site Acceptance Test (SAT).

Oplevering

Na installatie leveren wij het project aan u op, inclusief documentatie en gebruikersinstructies.

Beheer en onderhoud

In de beheer- en onderhoudsfase zorgen wij met het juiste onderhoud dat de displaysystemen blijven functioneren conform de afspraken in de Service Level Agreement (SLA).

Meer info over onze aanpak?

Onze medewerkers helpen u met plezier verder.