Service en onderhoud

Service

Supportdienst

Ons team beschikt over een uitstekende productkennis. Naast reeds 25 jaar ervaring, beschikken wij over een unieke expertise om onsite herstellingen en installaties uit te voeren. Als fabrikant hebben wij een voorraad tot op componentniveau en zijn er geen wachttijden op onderdelen voor een eventuele herstelling. Onze supportdienst staat 52 weken per jaar tot uw dienst.

Onderhoudscontracten

Het is mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten, waarbij u als eigenaar zich geen zorgen hoeft te maken over de functionaliteit van uw LED-display. Onze supportdienst beschikt over de mogelijkheid om de status van de LED-displays van afstand uit te lezen. Hierdoor worden de onderhoudsbeurten zorgvuldig voorbereid zodat de interventie ter plaatse zo efficiënt mogelijk verloopt. Na iedere onderhoudsbeurt krijgt u als eigenaar een rapport van de interventie. Naast het preventief onderhoud staan we ook in voor curatieve interventies. Wij verbinden ons steeds om interventies bij een onderhoudscontract uit te voeren binnen een vooraf afgesproken termijn.

Monitoring op afstand

Wanneer het display van op afstand bereikbaar is (via GPRS-modem of via het netwerk waarin het LED-display zich bevindt), kan er vanop afstand via internet ingegrepen worden. Dit zowel voor curatief onderhoud als preventief onderhoud.

Elk display waaraan een onderhoudscontract is gekoppeld, krijgt op regelmatige basis een preventief onderhoud.

Preventief onderhoud op afstand

Het LED-display wordt permanent gemonitord door de Q-lite Monitoringserver. Aan de hand van verschillende meetwaarden wordt een rapport opgemaakt. De communicatie tussen de Monitoringserver en het LED-display gebeurt via een breedband- of mobiele internetverbinding.

Op frequente wijze wordt het LED-display gecontroleerd op de goede werking. Er gebeuren meerdere controles per dag met eventueel bijhorende acties:

  • Meting van de temperatuur in het LED-display,
  • Meting van de vochtigheid in het LED-display,
  • Status van de automatische dimmer teruglezen en mogelijkheid tot het aanpassen van de DIM-curve vanop afstand (op vraag van de klant),
  • Pixeltest (controle op de goede werking van de LED’s),
  • Controle van de voedingen,
  • Controle van de interne controller boards (scanboards),
  • Reset van de player (IPC) vanop afstand en
  • Reset van de router vanop afstand.

Zo kan bij een defect onze technische dienst snel verwittigd worden om het nodige te doen vanop afstand of door een interventie in te plannen.


Curatief onderhoud op afstand

We gaan ervan uit dat het LED-display van op afstand bereikbaar is. In de mate van het mogelijke wordt zoveel mogelijk op afstand via internet ingegrepen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt een interventie op locatie gepland. Indien er geen toegang tot het LED-display verleend kan worden via het netwerk waarin het LED-display zich bevindt, moet er een GPRS-modem voorzien worden.