Privacy

Revisiedatum: 14 juni 2019

Q-lite neemt uw privacy erg serieus en doet zijn uiterste best om alle persoonlijke gegevens die ons worden toevertrouwd te verwerken op een correcte en transparante wijze. We volgen hierbij steeds de wettelijke verplichtingen zoals ze werden gedefinieerd in de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Deze wet is ook gekend onder de naam ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Iedere vraag die u mogelijks heeft met betrekking tot uw privacy en onze verwerkingsactiviteiten kan verstuurd worden naar privacy@q-lite.com.

Inhoudstafel

 1. Voor wie is deze Privacy Notificatie van toepassing?

  Deze notificatie is van toepassing op alle externe personen van wie we persoonsgegevens verwerken, inclusief klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.
 2. Wie zijn wij?

  De volgende vennootschappen (samen Q-lite genoemd): BTI nv (BE0441193810), Q-lite BVBA (BE0460689028), Q-lite BV(KvK 18.03.81.56) allen gevestigd op het bezoekadres Wiekenweg 13, 2387 Baarle-Hertog, zijn elk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 3. Wat is de reikwijdte van deze Privacy Notificatie?

  Met deze notificatie wensen we u te informeren over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken wanneer we zaken met u doen of u onze website bezoekt. Deze notificatie bevat ook informatie over de derde partijen (onze verwerkers) met wie we data delen en hoe u uw privacy rechten, zoals bepaald in de GDPR/AVG kan uitoefenen.
 4. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Q-lite gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor de volgende voor gedefinieerde doelen:
  • Onderhouden van zakelijke contacten voor verkoop, verhuur of onderhoud aan onze producten.
  • Onderhoud van zakelijke contacten voor aankoop goederen en diensten.
  • Meten van de klantentevredenheid voor het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Meten van de leveranciersprestaties.
 5. Hoe verkregen we uw persoonsgegevens?

  Q-lite verzamelt enkel persoonsgegevens van zakelijke contacten door middel van direct contact tussen u en ons. Dit omvat:
  • Direct contact in het kader van de aankoop of verkoop van goederen of diensten. Dit direct contact kan elektronisch plaatsvinden of persoonlijk door bezoek van een vertegenwoordiger of op beurzen.
  • Dit kan per mail, sms, mondeling (telefonisch, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, opleiding, …), bezoek aan onze website of webshop, via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze. Dit gebeurt ook wanneer u door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze dienstverlening of wanneer u als particuliere klant door derden wordt aangemeld om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.
  • We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent om mee in gesprek te gaan in het kader van onze dienstverlening.
 6. Welke persoonsgegevens verwerken we?

  Q-lite verwerkt enkel de volgende categorieën van persoonsgegevens:
  • Identificatiegegevens
  • Werk gerelateerde informatie
 7. Waarom mogen we deze gegevens gebruiken?

  We mogen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele overeenkomst zodat we u goederen en diensten (zoals onderhoud) kunnen leveren. Indien er een contract werd afgesloten mogen we u in het kader van de legitieme belangen van de organisatie ook contacteren voor direct marketing en nieuwsbrieven zolang ze gerelateerd zijn aan de producten en diensten van Q-lite.
 8. Met wie delen we persoonsgegevens?

  Q-lite deelt persoonsgegevens enkel met de volgende derde partijen:
  • Software leveranciers
  Q-lite gebruikt een aantal software pakketten ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten. Deze softwareleveranciers hebben enkel toegang tot de opgeslagen data voor het leveren van software ondersteuning.
 9. Cookie notificatie

  De Q-lite website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat. Met deze cookies kan de website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt ​​of eruit ziet, zoals de taal van uw voorkeur. Verder maakt de website gebruik van cookies om het gebruik van en de navigatie in de website te vergemakkelijken. Bijv. cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u zich telkens opnieuw moet aanmelden voor gepersonaliseerde services door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard en vrijwel alle belangrijke applicaties gebruiken het. Q-lite maakt gebruik van de volgende cookies:
  • Website analyse cookies (deze cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden over de bezochte pagina’s van de website).
  • Sociale media cookies (deze cookies worden gebruikt voor interactie tussen de website en sociale media mogelijk te maken).
  Indien u deze cookies blokkeert kan de website mogelijks niet goed functioneren. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van uw instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze instellingen op de website van de aanbieder van uw browser. websites, niet correct functioneren door het uitschakelen van cookies.
 10. Bescherming van persoonsgegevens?

  Q-lite beschermt de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we verschillende technologische en procedurele informatieveiligheid controlemaatregelen om uw data te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik, wijziging of vernietiging.
 11. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Q-lite zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die werden gedocumenteerd in deze privacy notificatie. Q-lite hanteert hiervoor het volgende retentiebeleid:
  • Q-lite beschouwt klanten en leveranciers als actief indien er in de laatste 3 jaar werd overgegaan tot aankoop van een product of dienst;
  • Indien er in de laatste 3 jaar geen aankoop meer werd gedaan wordt de klant/leverancier beschouwd als inactief en op dit moment gaat de retentietermijn van 7 jaar in. Alle persoonsgegevens worden dus verwijderd 7 jaar nadat een klant/leverancier op inactief werd gezet.
 12. Wat zijn uw rechten?

  U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. Meer bepaald hebt u de volgende rechten:
  • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en er een kopie van te maken;
  • om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren, als u denkt dat deze onjuist of onvolledig zijn;
  • om te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, of om de manier waarop we deze gegevens gebruiken te beperken, als u denkt dat we geen (of niet langer) een legitieme basis hebben om het te verwerken;
  • om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken (voor zover de verwerking op uw toestemming is gebaseerd);
  • om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, conventionele en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
  • om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarvoor wij expliciete toestemming of legitiem belang als wettelijke basis gebruiken.
  U kan uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@q-lite.com. Onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt vind u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat Q-lite u rechten niet respecteert. U kan hiervoor onderstaande contactgegevens gebruiken.
  Data Protection Authority Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 E-mail: contact@apd-gba.be
 13. Aanpassingen aan deze Privacy Notificatie

  We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de Privacyverklaring, passen wij de revisiedatum aan elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring treedt met ingang van die datum in werking. Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en / of toevoegingen. We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring.
Billboard Technology Industries nv
BTW-nr: BE0441193810
Q-lite bv
BTW-nr: BE0460689028
Q-lite Nederland bv
KvK-nr: 18.03.81.56
Maatschappelijk adres
Wiekenweg 13
2387 Baarle-Hertog
+32 (0)14 69 69 69
+31 (0)13 507 84 05
info@q-lite.com