CO₂-reductie: Op schema voor SBTi?

In 2023 werd ons SBTi (Science Based Targets initiative) net zero reductieplan goedgekeurd. We zijn al enkele jaren bezig met de reductie van onze emissies in scope 1, 2 en 3. Het verheugt ons te kunnen melden dat we momenteel ruim voorlopen op onze roadmap.

Echter, in de komende jaren bestaat het risico dat de sterke daling in onze emissies van scope 3 zich niet doorzet. Dit kan veroorzaakt worden door stijgingen in volume (meer verkoop) of productkeuzes van klanten. De huidige dalingen zijn het resultaat van doordachte acties en geplande transities die we enkele jaren geleden startten.

Actieplan en status

Scope 1 & 2
Doel:  38% daling CO₂ tegen 2030 ten opzichte van 2021
 • Status: 36,9% daling behaald
 • Sinds 2020 zelfs 42,23% emissiereductie
Scope 3

Doel: 25% daling CO₂ tegen 2026 ten opzichte van 2022

 • Status: 19% daling behaald

Belangrijkste acties

Scope 1 & 2 
 • Elektrische voertuigen: aankoop en integratie in ons wagenpark;
 • HVO100 tankstation: installatie op eigen terrein;
 • Vastgoed: bestaande panden verduurzamen of verhuizen naar duurzamere locaties.
Scope 3
 • ERP-pakket aanpassen:  om de juiste data te capteren;
 • Energie-efficiëntere oplossingen: inzetten op energie-efficiëntere voedingen en LED-printen;
 • Milieu-advies: advies geven aan klanten omtrent de milieuwinsten van LED ten opzichte van LCD, en E-ink ten opzichte van LED en LCD;
 • Efficiënter transport:
  – vluchtvracht vermijden
  – werken met eigen containers (vrachten bundelen)
  – productie transparante LED-schermen naar Baarle halen i.p.v. Azië
  – Gebruik van duurzamere schepen en brandstoffen (minimaal)
 • Materiaalimpact reduceren:
  – Materiaaldata registreren in het ERP-pakket (recyclaat, land van  herkomst)
  – Gewicht van producten reduceren
  – Gesprekken aangaan met leveranciers omtrent duurzamere materialen
 • Woon-werk verkeer:
  – Fietsleasing en -vergoeding aanbieden
  – Focus op werken van personeel in eigen regio

Toekomst

Hoewel we momenteel voorliggen op schema, betekent dit niet dat we stil blijven zitten op het gebied van CO₂-reductie en duurzaamheid. We kijken verder dan CO₂ en onderzoeken op welke keten-impacten we nog meer moeten sturen, zoals waterverbruik, toxiciteit, sociale inclusie/rechten en biodiversiteit.

Scope 1 & 2

Deze emissies zijn reeds zeer klein voor een productiebedrijf zoals Q-lite. We verwachten echter dat we deze tegen 2030 nog verder kunnen reduceren van 171 ton naar 80 ton, door verdere elektrificatie van ons wagenpark en reductie van het gasverbruik in onze fabriek.

Scope 3

De reductie van onze scope 3 emissies heeft momenteel de hoogste prioriteit, omdat we hier nog de meeste impact kunnen maken. We blijven inzetten op energiereductie van onze digitale displayoplossingen, vermindering van materiaalimpact door duurzamer in te kopen en efficiënter transport.

We blijven ons inzetten voor een duurzamere toekomst en blijven voortdurend evalueren waar we verdere verbeteringen kunnen aanbrengen. Samen werken we aan een netto-nul emissie toekomst!


CO₂-neutraal silver gecertificeerd

Sinds 2019 is Q-lite CO₂-neutraal gecertificeerd. Dit betekent niet dat er geen CO₂ vrijkomt in onze operationele activiteiten, maar dat wij onze scope 1 en 2 inzichtelijk maken, reduceren en compenseren. 

Sinds 2022 hebben we tevens onze scope 3 scherp, waardoor we nu ook een gedeelte van onze emissies uit de keten compenseren.

Certificaat - C02 neutraal