Q-lite behaalt CO₂-neutraal certificaat

Q-lite streeft naar CO2-neutraal ondernemen. Dankzij onze inspanningen behaalden we het CO2-neutraal Silver certificaat van CO2logic

Maar wat houdt het precies in?

Sinds 2019 is Q-lite CO2-neutraal gecertificeerd. Dit betekent niet dat er geen CO2 vrijkomt in onze operationele activiteiten, maar dat wij onze scope 1 en 2 inzichtelijk maken, reduceren en compenseren. Sinds 2022 hebben we tevens onze scope 3 scherp, waardoor we nu ook een gedeelte van onze emissies uit de keten kunnen compenseren.
Certificaat - C02 neutraal

strenge CONTROLE

Een organisatie kan CO2-neutraal certificeringen alleen behalen wanneer er een reductieplan aanwezig is en de vooropgestelde doelstellingen effectief gerealiseerd worden.

Sinds 2022 heeft Q-lite een ambitieus net-zero-actieplan dat goedgekeurd werd door het SBTI-initiative.

Waarom compenseren we via carbon credits?

De opwarming van de aarde komt grotendeels door de activiteiten en consumptie van rijke landen, terwijl de gevolgen vooral voelbaar zijn in landen met minder welvaart. Als Europese onderneming moeten we dus onze verantwoordelijkheid nemen.

Wat we (nog) niet kunnen reduceren, compenseren we via carbon credits. Door aan de resterende CO2-emissies per eenheid een financieel bedrag te koppelen dat elk jaar onderhevig is aan inflatie, voeren we als gemeenschap de druk bij bedrijven op om mee te gaan in de CO2-neutrale transitie. Hierdoor kunnen we de gevolgen van de klimaatopwarming samen afremmen.

Aan de andere kant zorgen de carbon credits ook voor welvaart in de armere regio’s. Offsetten van CO2 draait niet alleen om bomen planten, maar ook om uitstoot voorkomen.

Denk aan de ondersteuning van maatschappelijke transities zoals bv. open houtvuur naar efficiënte gasbranders, wat veel bos kan beschermen en uitstoot van brandhout kan voorkomen.

  1. Zo ondersteunden 50% van onze carbon credits in 2022 de aankoop van gasbranders,
  2. die gratis verdeeld werden in arme regio’s in India,
  3. met een reductie van illegale boskap en van schadelijke stoffen voor mens en natuur als gevolg.

In Brazilië ondersteunt Q-lite de bescherming van een gedeelte van het Amazonewoud tegen illegale boskap en ontvangt de lokale bevolking onderwijs en sanitaire voorzieningen.

De vrijwillige carbonmarkt is nog in volle ontwikkeling, waardoor er risico’s bestaan. We kiezen er bewust voor om te investeren in carbonprojecten waar we de sociale en ecologische vooruitgang tegelijk ondersteunen, omdat dat heel hard nodig is. Om het risico te spreiden kozen we voor credits uit 2 verschillende projecten.

SCOPE 1

Directe CO₂-uitstoot veroorzaakt door eigen bedrijfsbronnen

nl. onze gebouwen, vervoer, activiteiten gerelateerd aan onze lokale productie,...

SCOPE 2

Indirecte CO₂-uitstoot veroorzaakt door opwekking van verbruikte en ingekochte elektriciteit en warmte

SCOPE 3

CO₂-uitstoot uit de volledige waardeketen

nl. de energieconsumptie tijdens de levensduur van onze displays, de inkoop van materialen, transport

Welke uitstoot compenseren we al?

Scope 1 / 2:

De gehele uitstoot uit energie en fossiele brandstoffen die vrijkomt bij operationele activiteiten.

Scope 3:

De uitstoot die vrijkomt in de keten uit afval, indirecte
emissies van fossiele brandstoffen en woon-werkverkeer.

Wat compenseren we nog niet?

  1. Het energieverbruik van onze digitale displays tijdens de levensduur
  2. De impact van materiaalaankopen
  3. De impact van transportbewegingen naar onze fabriek en de uitstoot van transport naar onze klanten door externe partijen. 
QLEDTV gemeente Moorslede