Het materialenpaspoort is reeds een uitgebreid document met veel informatie en cijfers. Op deze pagina kun je over verschillende onderdelen achtergrond informatie terugvinden.

Recyclagegraad achtergrond

LED-print

een LED-print bestaat uit niets meer dan een printplaat met daarop LED’s bevestigd. De printplaat op zich is lastig te recyclen (44%) maar de LED’s zijn volledig recyclebaar. In het algemeen kunnen we zeggen dat LED-modules voor ± 70% recyclebaar zijn. 

Voedingen

Voedingen bestaan hoofdzakelijk uit een printplaat met daarop elektronische componenten bevestigd en afgewerkt met een aluminium omkadering. De aluminium case bevat ongeveer 49% van de totale voeding, aluminium is 100% recyclebaar. Hiernaast kan er 44% van de printplaat gerecycleerd worden. De totale recyclegraad van een voeding is 93%. Dit houdt wel in dat de metalen case gedemonteerd moet worden van de printplaat.

Kabels

De kabels bestaan uit een samenstelling van koperen geleiders omhult met een plastic mantel. Het koper en de plastic dient eerst van elkaar gescheiden te worden. Zowel het koper als het aanwezige plastic is volledig recyclebaar.

kast

De behuizing van de digitale displays, ook wel kast genoemd, bestaan uit aluminium. Aluminium is 100% recyclebaar. 

Elektronische componenten

Dit omvat diverse andere elektrische componenten, die grotendeels samengesteld zijn uit dezelfde materialen (metaal, elektronica en plastic). Deze afzonderlijke materialen lenen zich uitstekend voor recycling. De aanwezige elektronische elementen kunnen voor 44% gerecycled worden. Zowel het plastic als het metaal zijn volledig recyclebaar. 

Mechanische componenten

Dit is een verzamelnaam van alle overige mechanische componenten. Deze componenten hebben met elkaar gemeen dat ze bestaan uit dezelfde materialen (metaal, plastic). Metaal en plastic zijn volledig recyclebaar.  

Plexi

Bij transparante displays is geen behuizing (kast) aanwezig. Deze displays zijn volledig opgebouwd uit Plexi. Dit is een soort plastic. Plexi en is volledig opgebouwd uit één materiaal, Dit betekent dat dit product uit slechts één grondstof bestaan. Hierdoor is Plexi 100% recyclebaar.

Dibond

Dibond bestaat uit een metalen buitenkant en harde plastic binnenkant. Doordat aluminium en harde PE een andere smelpunt hebben zijn deze volledig van elkaar te scheiden en 100% recycleerbaar.

Grijze stroom

Om het effect van het gebruik van grijze stroom gedurende de levensfase te bepalen, wordt een factor (CO2-emissie) van 0,649 kgCO2/kWh gebruikt. Deze waarde is afkomstig van WISE Nederland, een kennis- en adviescentrum aangaande energie. Deze desbetreffende emissie komt vrij tijdens de productie van elektriciteit. 

Groene Stroom

De CO2 emissie bij het gebruik van groene stroom is 0 kg CO2/kWh. Dit wil zeggen dat er in de gebruiksfase geen CO2 vrijkomt. Hernieuwbare energiebronnen zijn gebaseerd op natuurlijke processen die geen directe uitstoot van CO2 veroorzaken tijdens de productie van elektriciteit. Indirecte CO2 is tijdens de levenscyclus (productie, installatie en onderhoud) van deze energiebronnen wel mogelijk. Deze emissie is verwaarloosbaar aangezien alleen het gebruik van elektriciteit over de levensfase wordt gebruikt. Deze kan op aanvraag berekend worden per type groene energie (Zonnepanelen, Wind,..)

Aluminium E-max

Bij de productie van de kast en behuizing van onze digitale displays maken wij gebruik van E-max aluminium. E-max aluminium is aluminium dat bestaat uit 80% aluminium recyclaat. Dit zorgt voor een enorme vermindering van CO2 uitstoot. Bij een productie van 1 kg aluminium waarbij gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, komt er meer dan 10kg CO2vrij. Bij de productie van E-max aluminium komt er 2 tot 4 kg CO2 vrij.

Bio-Bound betonvoet

Bio-bound beton is beton gemaakt uit reststoffen zoals granulaat van oude  betonproducten én olifantsgras (miscanthus).
Het olifantsgras dat gebruikt wordt in dit beton neemt in zijn levenscyclus CO2 op en vervangt deels het CO2-impactvolle cement. Dit resulteert in een reductie van 127 kg CO2 per m³ bio-bound beton ten opzichte van standaard beton.

CO2 berekeningen

De CO2 berekeningen zijn gemaakt in Ecochain. De calculaties zijn gemaakt op basis van de beschikbare data in Ecoinvent. Hierbij wordt de productie tot demontage en recyclage meegenomen. Dit is exclusief plaatsing/transportbewegingen.
Voor meer achtergrondinformatie kun je per mail contact opnemen met onze duurzaamheidsmanager.