All Eyes
on Safety

Er zijn veel factoren die voor een onveilige schoolomgeving kunnen zorgen bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, het gebruik van de mobiele telefoon, foutparkeerders en vrachtverkeer. Door de juiste data uit de openbare omgeving te halen en deze optimaal in te zetten kunnen schoolomgevingen aanzienlijk veiliger gemaakt worden.

Trafiroad
Macq Mobility

School Safety System

Het concept

Het School Safety System is een platform dat diverse intelligente systemen gebruikt om de veiligheid van een schoolomgeving dynamisch en efficiënt te verhogen. Door middel van dynamische verkeersborden kunnen er tijdelijke snelheidsbeperkingen geactiveerd worden. Slimme camera’s aan het begin en aan het einde van de schoolomgeving kunnen controleren of de voertuigen zich aan de snelheidsbeperking houden of controleren of niet geautoriseerde voertuigen, zoals zwaar verkeer, de zone binnenrijden. Deze intelligente “hardware” wordt gekoppeld met een zeer performant IoT-platform waarbij een stad of een gemeente de trends kunnen meten en gerichte maatregelen kunnen nemen.

Het School Safety System biedt de oplossing om het risico op ongevallen te minimaliseren en de veiligheid rond scholen drastisch te verhogen. Via een dasboard die alle relevante gegevens centraliseert, visualiseert en in realtime variabele borden beheert, kan een stad of een gemeente op een zeer transparante en eenvoudige manier beleid voeren.

Whitepaper

Beveiliging en controle van het verkeer rondom scholen

Het belang van een ZONE 30

Tijdens de afgelopen jaren is er een opvallende toename van “Zone 30” in alle steden & gemeenten. Dit is uiteraard geen toeval, bijna overal waar je als autobestuurder de weg deelt met veel fietsers en voetgangers mag je niet sneller rijden dan 30 km/h. Hoe trager je rijdt, hoe alerter je bent voor wat er links en rechts van je gebeurt. Zo heb je een veel breder gezichtsveld, is je stopafstand een stuk kleiner (13 m op een droog wegdek, 15 m op een nat wegdek) en is de overlevingskans bij een ongeval simpelweg veel groter.

School Safety System

Veiligheid van het kind centraal

METEN

Intelligente camera’s herkennen de verschillende typen weggebruikers (o.a. voetgangers, fietsers, auto’s, tractoren en vrachtwagens). Deze gegevens worden automatisch verwerkt in een centrale database, waardoor de verkeersstromen inzichtelijk gemaakt worden.

 

SENSIBILISEREN

Door middel van de gemeten data kan de lokale overheid en of de schoolgemeenschap acties opzetten om gewenst gedrag te promoten en te belonen. Bv. Wanneer het aantal fietsers stijgt met 20% gedurende x periode, krijgen de kinderen een beloning.

Verder kan de data gebruikt worden voor beleidsbeslissingen en gedeeld worden op een publieke website.

De zone kan ook voorzien worden van variabele informatieborden om de start en het einde van de Schoolstraat aan te duiden.

 

HANDHAVEN

Zwaar verkeer wordt geregistreerd en kan beboet worden.

METEN

Beheers de snelheid door binnen een schoolomgeving metingen te doen door middel van sensoren en slimme camera’s kan de gemiddelde snelheid gemeten worden van voertuigen die de zone binnen en buiten rijden.

 

SENSIBILISEREN

De gemeten data kan gebruikt worden om op een interactieve manier te communiceren met de weggebruiker via een variabel infobord en via een publieke website.

 

HANDHAVEN

Aan de hand van het dashboard kunnen beleidsbeslissingen gemaakt worden. Wanneer sensibiliseren niet het gewenste effect heeft, kan er onderbouwd gehandhaafd worden. De effecten zijn real-time zichtbaar.

We weten allemaal hoe het gaat; je kinderen iedere ochtend afzetten op school, om daarna snel door te rijden.
Scholen investeren tegenwoordig meer en meer in de aanleg van een Kiss & Ride Zone. Tegenover een schoolparking is dit een zeer positieve zaak, aangezien een parking zeker niet de veiligste oplossing is voor onze kinderen. Continu kruisen met manoeuvrerende auto’s die komen en gaan? Dit probleem is van de baan met de invoer van een Kiss & Ride Zone, waar je met een heel stuk minder plaats evenveel mensen kunt bedienen.

Er is echter een groot probleem dat zich hier voordoet. Vaak parkeren ouders en omwonenden langer in deze zone dan de toegestane tijd.
Een sensor op de parkeerplaats houdt bij hoelang een auto geparkeerd staat op dezelfde plaats en telt af tot 0. Hierna begint het dynamische aftelklok op te tellen in het rood. Hierdoor wordt het voor de foutparkeerder én de omgeving meteen duidelijk dat er een overtreding plaatsvindt. Op dat moment krijgen de lokale parkeerwachters ook automatisch een melding en kan men tot een eventuele bekeuring overgaan.

De variabele infoborden zijn een cruciaal onderdeel binnen het Safe School System. Het is een digitale communicatiedrager waarmee je op een heel dynamische manier de weggebruikers kunt informeren en sensibiliseren.

Met behulp van variabele infoborden is het mogelijk om boodschappen op een intelligente manier weer te geven aan de weggebruiker. Zo is het mogelijk om, bijvoorbeeld, aan de hand van de gemeten snelheid een boodschap weer te geven voor goed rijgedrag.

Daarnaast kunnen de variabele infoborden ook gebruikt worden voor campagnes die door de school georganiseerd worden waarbij de school de borden actief kan beheren.

In gebieden waar zich gevaarlijke situaties kan voordoen, is het mogelijk om gedefinieerde “waarschuwingssystemen” te installeren. Deze systemen waarschuwen de bestuurder in real time voor de aanwezigheid van voetgangers, zodat hij zijn rijgedrag tijdig kan aanpassen.

Een voorbeeld van een waarschuwingssyteem is het waarschuwen van zwaar verkeer die een veilige school omgeving nadert. Door middel van de nummerplaat kan er gecontroleerd worden of het geregistreerde voertuig de veilige schoolomgeving mag binnen rijden of niet. Wanneer dit niet mag kan er op de variabele informatieborden een melding weergegeven worden dat het voertuig een andere route moet nemen.

Dankzij de gegevens en statistieken die door de slimme camera’s binnen de nabije schoolomgeving zijn opgeslagen, kan het gedrag van een weggebuiker in een schoolomgeving beter worden begrepen en kunnen er meer gerichte maatregelen genomen worden.

De school en de steden en gemeenten krijgen hierdoor meer inzicht op het effect van bepaalde genomen maatregelen, en kan deze resultaten achteraf gebruiken om beleid aan te passen en awareness te creëren bij de leerlingen, ouders en omgeving. Het is belangrijk om een inzicht te krijgen op de evolutie van het snelheidsgedrag van het doorgaand verkeer, op de efficiëntie van de Kiss & Ride Zone.

Bovendien is het aangewezen om zinvolle statistieken weer te geven aan de voorbijgangers, leerlingen en hun ouders om het bewustzijn van het risico op ongevallen met kinderen te vergroten.

Whitepaper

Beveiliging en controle van het verkeer rondom scholen

Conclusie

Jaarlijks zijn er rondom scholen nog veel verkeersongevallen die voorkomen konden worden of minder ernstig zouden zijn door betere sensibilisering, gerichte ingrepen in het straatbeeld en gerichte handhaving.

Het School Safety System biedt de lokale overheid en schoolgemeenschap de kans om inzicht te krijgen in de schoolomgeving en onderbouwd maatregelen te treffen. De effecten van de maatregelen kunnen real-time geëvalueerd worden, waardoor de effectiviteit hiervan meteen inzichtelijk is.

Het School Safety System biedt niet alleen monitoring aan maar ook verschillende beloningsconcepten voor het stimuleren van het gebruik van een fiets of voor de snelheidslimiet te respecteren. Zo kan het platform ingezet worden om te monitoren, belonen en te handhaven.

Meer info over dit project?

Contacteer onze adviseur: