Parkeergeleiding Asse

Locatie

Stad Asse

Opdrachtgever

Stad Asse

Partner

CommuniThings

Oplevering

05/2021

Display

PRIS/parkeergeleiding

Markt

Asse gaat voor vlottere verkeersdoorstroming en minder parkeerdruk door de nieuwe parkeergeleiding. De 5 displays zijn geplaatst op invalswegen zodat ze samen met de nieuwe app ‘Parkeren in Asse’ zorgen voor vlottere doorstroming van het verkeer.

Ook kunnen de displays bij een ongeval of andere calamiteiten de weggebruiker een omleidingsroute bieden waardoor zoekverkeer en overlast wordt voorkomen. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met CommuniThings.