Groene Route Nijmegen

Locatie

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Partner

Oplevering

06/2015

Display

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP)

Markt

Voor het verbinden van de twee oevers wordt door Nijmegen al sinds de jaren ’30 gebruik gemaakt van de Waalbrug. De tijden zijn echter veranderd en de Waalbrug heeft niet meer voldoende capaciteit om het alsmaar toenemende wegverkeer te verwerken. Om die reden heeft de gemeente besloten een nieuwe brug “De Oversteek” te laten bouwen, die zorgt voor een goede bereikbaarheid van het centrum en een betere spreiding van het verkeer.

Dynamisch Verkeersmanagement

Voor het behouden van een goede doorstroming maakt de gemeente gebruik van dynamisch verkeersmanagement (DVM), waarvoor vanuit verschillende bronnen informatie en verkeersdata, zoals reistijdmetingen en VRI-data, worden binnengehaald en verwerkt. Op basis van de analyse van deze data worden er door het centrale systeem actief of handmatig systeemonderdelen in het veld aangestuurd. Naast het afstellen van bijvoorbeeld de VRI’s (VerkeersRegelInstallaties) op de verkeersdrukte worden ook de Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) gebruikt voor het informeren van weggebruikers over de actuele verkeerssituatie.

DRIP als essentiële schakel

De DRIP’s maken het mogelijk om snel en accuraat alle passerende weggebruikers te informeren over de actuele situatie. Bovendien is het voor de wegbeheerder hét middel om het verkeer te kunnen sturen en daarmee grip te houden op de doorstroming. Mede hierdoor zijn de DRIPs – als laatste schakel in de communicatie naar de weggebruiker – onmisbaar in de goede uitwerking van het DVM- systeem. De DRIP’s worden o.a. ingezet voor handmatig ingevoerde boodschappen, geautomatiseerde updates over reistijden en het tonen van netwerkplaatjes als onderdeel van het scenario managementsysteem.

Aanbesteding

Via een openbare aanbesteding heeft Q-lite de opdracht gewonnen om aan de gemeente Nijmegen zeven DRIPs te leveren en deze te implementeren in het bestaande Dynamisch Verkeersmanagement Systeem. De geleverde DRIPS zijn uniek vanwege de scherpe 10 mm pixelpitch en de full colour uitvoering. Met een beeldoppervlak van 12,9 of 7,4 m² bieden ze genoeg ruimte voor het tonen van de benodigde informatie. Alle DRIPs zijn geproduceerd conform de strenge Europese NEN-EN12966 normering.