PRIS Groningen

Locatie

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Partner

Oplevering

05/2016

Display

PRIS/Parkeergeleiding

Markt

In de bruisende en gastvrije stad Groningen is het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor weggebruikers. Om deze bereikbaarheid te verbeteren en in de toekomst te waarborgen, wordt er flink geïnvesteerd in zowel het provinciale als het gemeentelijke verkeersmanagement. Dit project heet Groningen Bereikbaar en onlangs is het onderdeel Live Traffic Groningen in gebruik genomen. Dit bestaat uit verschillende instrumenten voor verkeersmanagement, die in samenhang worden ingezet. Eén van die instrumenten is het Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) wat door Q-lite is geleverd en geïnstalleerd.

Dynamische bebording

Het doel van het PRIS is om verkeersdeelnemers op een veilige en snelle manier te begeleiden naar de dichtstbijzijnde parkeergarage met vrije parkeerplaatsen. Op ruim 50 locaties in de gemeente is dynamische bebording geplaatst die actuele informatie geeft over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Naast de ‘vol/vrij-displays’ zijn er tevens dynamische route informatie panelen (DRIPs) en tekstdisplays geïnstalleerd. Deze DRIP’s informeren weggebruikers over ongevallen, verkeersdrukte, alternatieve routes en parkeer- en reismogelijkheden vanaf de P+R-terreinen.

Full colour DRIP's

Met de full colour DRIP’s is het mogelijk om verwijzingen en afbeeldingen, zoals verkeersborden of visuele omleidingen te tonen. De tekstdisplays zijn aan de onderkant van statische bebording gemonteerd en kunnen actuele informatie tonen.

Aansturing

Voor de aansturing van het PRIS wordt gebruik gemaakt van het Disperanto protocol. Dit is een open en zeer efficiënt protocol dat in samenwerking met onze partner Technolution is ontwikkeld. Het systeem voldoet aan de NEN-EN12966 normering en behoort tot één van de meest toonaangevende systemen in Nederland.