Biodiesel als stap naar duurzamere bedrijfsvloot

Bij Q-lite hebben we de doelstelling om onze CO₂-uitstoot zo veel mogelijk terug te dringen, en zeker met het oog op net-zero tegen 2050! Momenteel compenseren wij de CO₂ die we niet kunnen reduceren in scope 1 en scope 2 al via WeForest, waardoor we het CO₂-neutraal certificaat mochten ontvangen. Naar de toekomst toe zullen wij alle onze CO₂-emissies trachten te verminderen. Daarom nemen wij nu al onze eerste stappen om de volgende generaties en onze eigen onderneming een rooskleurige toekomst te bieden.

Onze keuze voor HVO

Wij sloten ons zopas aan om aan bij het Science Based Targets initiative, waarbij we de verbinding aan gaan om onze scope 1 & scope 2 emissies tegen 2030 te verlagen met 38%.

Een groot deel van deze emissies zijn in onze bedrijfsvoering te wijten aan onze service vans die steeds tot uw dienst zijn. Op lange termijn zullen we deze volledig elektrisch voorzien, maar daarvoor zijn de technische aspecten qua rijbereik en gewicht voor ons momenteel nog niet interessant. Vandaar maken wij de bewuste keuze om vanaf nu HVO-brandstof te gebruiken als tussenoplossing. Zo kunnen we nu al onze scope 1 emissies met wel 65% verminderen.

Wat is HVO?

Wel, HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, is een biobrandstof met een soortgelijke compositie als die van conventionele diesel. Het enige verschil is dat deze op basis van plantaardige materialen als palmolie en restproducten is gemaakt, en onze uitstoot dus tot wel 90% kan terugdringen! Naargelang het aanbod zullen wij dus altijd opteren voor HVO100, wat volledig bestaat uit biodiesel. Maar indien dit niet mogelijk is zijn er alternatieven als HVO20, waarbij 20% bestaat uit HVO en 80% uit conventionele diesel. Dit zou onze emissies ook al met zo’n 18% kunnen reduceren. Daarnaast kan HVO ook steeds in combinatie met gewone diesel getankt worden, en zijn er dus ook geen aanpassingen aan onze wagens nodig.

En wat dan met palmolie?

Er heerst een heus debat rond het gebruik van biodiesel omdat hier vaak palmolie in verwerkt zit. Voor de aanleg van palmolieplantages moet heel wat bos wijken, wat een toename in scope 3 emissies betekent. Hier zijn wij ons volledig van bewust en opteren daarom voor Neste MY Renewable Diesel, die gecertificeerd palmolievrij is!

Meer weten over onze maatregelen om CO₂ te reduceren?

Meer info?