Kwaliteit gegarandeerd bij Q-lite, nu ook door ISO 9001

Deze week behaalde Q-lite het ISO 9001 certificaat. Waarom kozen wij voor dit certificaat?

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van deze norm worden de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of deze processen juist zijn ingericht en goed worden uitgevoerd, of dat er verbetering nodig is.

Het behalen van het certificaat is niet het einddoel. Het is een mijlpaal in een continu verbeteringsproces. Alle processen vanaf de productontwikkeling tot monitoring en recyclage van bestaande schermen staan duidelijk omschreven en kunnen opgevolgd worden door de verantwoordelijke persoon alsook de directie en de klanten. Het behalen van het ISO 9001 certificaat zorgde voor extra inspanningen van verschillende collega’s. Jasper Brosens, onze ERP & Systeembeheerder, zorgde er bijvoorbeeld voordat alle processen geïntegreerd werden in ons ERP-pakket en hierin opgevolgd kunnen worden op verschillende manieren.

ISO 9001 is nog maar de start, in de komende jaren zullen nog verschillende certificaten volgen. Hierdoor verbeteren wij onze concurrentiële positie in verschillende markten, o.a. voor overheidsopdrachten wordt certificering steeds belangrijker.

De activiteiten van Q-lite hebben volgens de ISO 9001:2015 de volgende scope:
“Ontwerp, ontwikkeling, verkoop en onderhoud van LED en LCD display oplossingen”

Beleidsverklaring kwaliteit