Topwind exclusief distributeur van Smart Ice Alert Display

Topwind, bekend van het Ice Prevention System, is de exclusieve distributeur wordt van de Smart Ice Alert Displays in Nederland. De samenwerking is opgezet om het huidige systeem van Topwind, waarmee het afvallen van ijs voorkomen wordt, optioneel uit te breiden met een digitaal informatiebord waarmee beheerders en omliggende bedrijven, in risicozones, geïnformeerd worden over de situatie.

Topwind, ontwikkelaar van het Ice Prevention System, ziet mogelijkheden om het Smart Ice Alert Display in te zetten als aanvullend informatiesysteem. Het Ice Alert Display zal worden uitgebreid met een extra modus waardoor de omgeving niet alleen gesignaleerd wordt wanneer er risico is op afvallend ijs, maar ook wanneer de windturbines preventief in de modus ‘Veilige situatie’ zijn gezet en er dus geen sprake is van risico op afvallend ijs. Alleen in extreme weersomstandigheden zal de modus ‘Risico op ijsval’ worden geactiveerd waarbij de beheerders of omliggende bedrijven worden geïnformeerd en hun interne veiligheidsprotocollen kunnen opvolgen.

Het vernieuwde Ice Alert Display is per direct leverbaar. Ice Alert Displays kunnen ook toegepast worden op reeds in gebruik zijnde IPS’en.

Smart Ice Alert Display