Reclame

Wij leven in een zeer dynamische (reclame-)wereld, ook wel de 24-uurseconomie genoemd. Op vele manieren bereiken ons de informatiestromen, via reclamefolders, sociale media, abri reclame, reclamemasten en andere kanalen. Opdrachtgevers willen ook op andere manieren en directer communiceren met de doelgroep.

Met onze LED-schermen, op en aan gebouwen of in masten langs de snelwegen, zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers nog beter en eenduidiger met hun doelgroepen kunnen communiceren. In dit traject kan Q-lite het gehele project voor haar rekening nemen waarbij naast de vergunning, de mast, de fundering, de LED-displays en zelfs de reclame-exploitatie meegenomen wordt in de business case. Naast de eigenlijke levering van het eindproduct, zorgen wij ervoor dat deze LED-installatie op eender welke hoogte dan nog vele jaren door ons onderhouden wordt.