Een veiligere schoolomgeving in Antwerpen en Geel

Locatie

Opdrachtgever

AWV

Partner

Trafiroad

Oplevering

09/2020

Display

Zone 30-bord

Om de veiligheid bij schoolomgevingen te waarborgen heeft Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ± 1.100 dynamische F4a/b digitale borden staan langs de Vlaamse Gewestwegen.

Daarnaast zijn er ook steden en gemeenten, waaronder de stad Antwerpen en de stad Geel die investeren in deze digitale displays rondom de schoolomgevingen die langs gemeentelijke wegen staan.

Momenteel hebben we een order voor ± 235 displays voor AWV, waarvan 72 displays voor de stad Antwerpen en 8 displays voor de stad Geel.

Tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u

Vooral langs scholen waar standaard een hogere maximumsnelheid dan 30 km/u geldt biedt deze displayoplossing een uitkomst. Met de inzet van deze displays is het namelijk mogelijk een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u te hanteren. Hierdoor wordt de veiligheid van schoolgaande kinderen verhoogd. Branden de LED’s op het display niet, dan gelden de ‘normale’ snelheidslimieten (50 of 70 km/uur). Het is ook mogelijk om de zone 30 met zone 50 of 70 te combineren in 1 dynamisch verkeersbord!

NEN-EN12966 gecertificeerd

De dynamische zone-30 verkeersdisplays zijn NEN-EN12966 gecertificeerd en opgebouwd volgens het standaardbestek van de Vlaamse Overheid. Dankzij de scherpe resolutie en goede leesbaarheid zijn de dynamische displays ook tijdens mindere weersomstandigheden uitstekend zichtbaar.

Aansturing Q-Cloud/RAAAK

De aansturing van de displays die we voor stad Antwerpen, en stad Geel produceren worden aangestuurd met ons RAAAK platform. Via dit webportaal kan een beheerder van een schoolomgeving, die een groep van de dynamische verkeersdisplays beheert, de werkingstijden beheren. Door middel van een scenario functie kan de beheerder op afwijkende momenten de werking voorprogrammeren. Daarnaast dient het RAAAK platform als de tool om de werking van de volledige installatie te monitoren zodat een goede werking gewaarborgd wordt.

ALL EYES ON SAFETY

Kortom een dynamische zone-30 verkeersdisplay is de ideale displayoplossing voor een veilige schoolomgeving.

Wist u dat...

Onze dynamische verkeersborden vallen onder de subsidie veilige schoolomgeving. U krijgt 50% subsidie in Vlaanderen.

Meer info over dit project?

Contacteer onze adviseur: