Vakbeurs Mobiliteit 5 en 6 oktober

Op 5 en 6 oktober zijn wij aanwezig op de vakbeurs Mobiliteit en praten we graag met jou verder over verkeersveiligheid en de impact van onze systemen. Registreer hier je gratis kaart en kijk voor meer informatie ook op de algemene website.

Verkeersveiligheid door dynamische snelheden en positieve prikkels

In steden en gemeenten zien we een toenemende aandacht voor verkeersveiligheid en in het bijzonder voor de inzet van 30-kilometer zones. In steeds meer steden gaan stemmen op om van een snelheid van 30 kilometer de norm te maken binnen de bebouwde kom. Het tekent duidelijk de ontwikkeling die gaande is.

Die ontwikkeling is niet vreemd als je kijkt naar de vele onderzoeken die gedaan zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Zo tonen ze duidelijk aan dat het ongevalsrisico toeneemt naarmate de snelheid hoger wordt. En zeker voor kwetsbare weggebruikers, als voetgangers en fietsers, kan dit grote gevolgen hebben.

Q-lite biedt aan steden en gemeenten diverse oplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten. We reiken een aantal standaard oplossingen aan, maar denken ook graag met je mee overeen specifieke oplossing voor jouw situatie. En dat alles conform de geldende nationale en Europese (NEN12966) eisen en regelgeving.

Zone 30 LED-display Deinze
Zone 30 50 70 LED-display

Zone 30 display

Speciale zone-30 verkeersbordeninformeren én attenderen de weggebruikers op de aanwezigheid van een 30-kilometer zone.

Dynamische snelheidsdisplays

Displayoplossingen met dynamische snelheid bieden de mogelijkheid de snelheid in specifieke zones te laten variëren. Zo kan op specifieke tijden (bijvoorbeeld bij veel schoolgaand verkeer) een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur worden gehanteerd.

Snelheidsmeterspaarpot dynamisch verkeersbord

Safety safe

Met het unieke concept van de Safety safe worden automobilisten op een positieve manier gestimuleerd om minder hard te rijden. Dit resulteert in 25% minder hardrijders. Lees hier meer over dit concept.