Q-lite is laureaat ‘Duurzaam Ondernemen 2022’

Duurzaamheid zit in de lift. Steeds meer bedrijven, groot en klein, passen hun strategie aan op sociaal, economisch en ecologisch vlak. En maar goed ook, want samen kunnen we meer dan alleen! Ook wij willen ons steentje steen bijdragen en de impact op de planeet zo positief mogelijk maken. Q-lite kiest dan ook resoluut voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat wordt ook dit jaar bekroond met een mooi certificaat van Voka!

Om duurzaamheid op een brede manier in de organisatie in te bedden gebruiken we sinds 2019 de Sustainable Developtment Goals, oftewel SDG’s, als leidraad. Al meer dan 60 acties werden intussen succesvol uitgevoerd.

Elk jaar stellen we een twintigtal ambitieuze acties op, waarbij de doelstelling bijdraagt tot één of meerdere SDG’s. De behaalde doelen zijn enorm divers: van CO2-neutraliteit tot een anoniem sollicitatieproces en een vermindering van restafval met 33% in de volledige productieketen. Maar hier stopt het uiteraard niet. Q-lite blijft vooruit blikken en duurzaam innoveren.

Benieuwd naar onze actiepunten van de voorbije jaren? Lees dan zeker verder!

Meer over onze circulaire aanpak

Iedereen mee in het verhaal

Mountainbiken in Baarle

Werknemers bij Q-lite zijn geen nummer, maar tellen meer dan dubbel. Ze zijn onmiskenbaar de kern van ons bedrijf, de noodzakelijke balletjes in de soep. We hechten bij Q-lite enorm belang aan het welzijn en de opleiding van onze collega’s. Zo voorzien we een opleidingsplan voor onze medewerkers waarbij ze gedurende hun volledige loopbaan up-to-date blijven in functie van hun beroep, maar ook op opleidingen kunnen volgen die ze zelf wensen.

Medewerkers kunnen daarnaast op dinsdag genieten van vers fruit en tijdens de wintermaanden van heerlijke soep van Brownies&Downies. Sport en beweging worden sterk gestimuleerd. Ja, de collega’s startten zelfs een eigen groep op Strava. Om collegialiteit nog extra aan te moedigen, houden we één keer per maand een vrijdagmiddagborrel. Sfeer verzekerd!

Aan de hand van een jaarlijkse personeelsbevraging meten we niet enkel de medewerkerstevredenheid, maar nemen we ook de suggesties en inbreng van alle collega’s mee in de ontwikkeling van ons verhaal. Deze suggesties worden vervolgens opgenomen in de agenda van ons managementteam, die zich vervolgens ontfermen over de vervolgacties. Cruciaal voor het behalen van onze SDG’s!

Circulariteit

Produceren met aandacht voor een wereld in verandering. Bij Q-lite richten we alle ogen op een circulaire aanpak om een duurzaam bestaan te kunnen garanderen. We zien dat ook de consument bewust kiest voor onze circulaire producten. In 2021 betekende dit zelfs 27% van de totale verkoop, waarmee we de doelstelling van 20% sterk overtroffen. Daarom streven we naar een circulair businessmodel met LED-schermen die na de levensduur volledig demonteerbaar en recycleerbaar zijn, zodat ook afval zo veel mogelijk vermeden wordt. Het unieke, modulaire design met schroef- en kliksysteem maakt een onderhoud, herstel of zelfs upgrade een eenvoudige klus. Sinds enkele jaren nemen we tweedehands schermen ook terug om ze vervolgens een nieuw leven te geven. En zo is de cirkel rond!

Circulaire economie

Meer over onze circulaire aanpakDuurzaamheid op één dankzij groene stroom

Q-lite zonnepanelen luchtfoto

Niet alleen onze insectenweide in Baarle kleurt knalgroen, maar ook onze elektriciteit. Zo kochten we vóór 2019 steeds externe groene stroom aan, maar schakelden we eind 2019 over op een zonnepaneleninstallatie die goed is voor 3x (!) het stroomverbruik van onze eigen fabriek. We gingen delen van het dak extra isoleren waardoor er nu minder warmte en dus ook minder energie verloren gaat. Bovendien worden er sinds 2020 stappen ondernomen richting een CO2-neutrale bedrijfsvloot door de aankoop van elektrische wagens. Op het programma voor 2022: het gebruik van palm-olievrije biodiesel (HVO100 en HVO20).

Certificering en processen

We willen bij Q-lite steeds voldoen aan alle eisen van onze stakeholders. We doen er daarom steeds alles aan om te bewijzen dat onze processen, productkwaliteit en duurzaamheid geborgd zijn. Vóór 2018 werkten we volgens verschillende standaarden, maar we certificeerden niet door de administratieve last. Vanaf 2018 besloten we om er toch volop voor te gaan, waardoor we in 2019 al meteen het ISO9001-certificaat behaalden. Heel snel volgden ook de ISO14001-, VCA**- en NEN-EN 12966-certificaten bovenop het SDG-charter dat we hanteren.

Als kers op de taart kregen we in 2021 de Ecovadis Gold Rating. Ecovadis is de beheerder van een samenwerkingsplatform om de duurzaamheid te meten van bedrijven en hun leveranciers. Ze beoordeelden Q-lite op Corporate Social Responsibility (CSR) en op de omgang met de sociale verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, samenleving en het welzijn van werknemers. Vooral op vlak van milieu en arbeid & mensenrechten leverden we een puike prestatie. We zijn dan ook enorm trots op ons harde werk!

Next steps

Kortom, waar willen we met Q-lite de komende jaren naartoe en wat willen we nog bereiken?

Focus op korte termijn

  • Emissies meten die zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts liggen van onze bedrijfsprocessen en deze reduceren met 25% tegen 2026.
  • Onze supply chain verder verduurzamen, door onze A-leveranciers mee te nemen in onze doelstellingen.
  • Webinars organiseren rond energie-efficiënte contentcreatie.
  • Het energieverbruik van onze standaardproducten reduceren met 20% tegen 2026.
  • 10% van ons personeel in 2026 bestaat uit medewerkers die als jobstudent of stagiair eerder voor Q-lite hebben gewerkt.
  • Contact houden met scholen, werven van stagiair(e)s, aanwezig zijn op jobsites, -beurzen en -platformen.
  • De NPR5325- en NPR5326-certificering behalen, zodat we kunnen aantonen dat onze software steeds overdraagbaar is. Zo blijven onze digitale oplossingen in cruciale locaties, zoals parkeergeleiding, altijd operationeel.