Gouwe

Locatie

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Partner

Oplevering

10/2018

Display

Scheepvaartdisplays

Markt

Digitale informatiepanelen

Om de veiligheid te waarborgen en vlot te kunnen doorvaren heeft de provincie er voor gekozen om langs de Gouwe, tussen Alpen aan de Rijn en Gouda zes digitale dynamische informatiepanelen te plaatsen. Om zo de scheepvaart van actuele informatie te voorzien.

De Gouwe is de drukst bevaren vaarweg die de provincie Zuid-Holland in beheer heeft. De Gouwe heeft (hef-)bruggen die dicht bij elkaar liggen en is op sommige plekken smal. De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder van de Gouwe verantwoordelijk voor de veiligheid op deze vaarweg.

Actuele informatie

De digitale informatiepanelen zijn te vinden bij de Julianasluis, Coenecoopbrug, Boskoop, Gouwesluis, Amaliabrug en ’s Molenaarsbrug. Op de panelen staat actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen, bedieningstijden van bruggen en sluizen en andere aanwijzingen. De sluiswachter bij de Julianasluis bedient de zes panelen in eigen beheer.

Scheepvaartdisplays LED-display LED-scherm

Projectmanagement van A tot Z

Het projectteam onder leiding van projectmanager Dennis Roos stond tijdens dit project voor de nodige uitdagingen. Zo bleek er op sommige locaties langs de Gouw sprake te zijn van verontreinigde grond. Dit kwam naar voren uit het grondonderzoek wat wordt uitgevoerd voordat wij de werkzaamheden starten. Op die manier krijgen wij duidelijkheid over de conditie van de grond en de mogelijke risico’s. Uit de rapportage bleek op één locatie zelfs sprake van sterke verontreiniging met zink in de bovengrond. Zoals het hoort bij deze verontreiniging is de Besluit uniforme saneringen (BUS)-melding gestart, is de grond gesaneerd en zijn bij de werkzaamheden de juiste beschermingsmiddelen gebruikt.

Daar kwam nog bij dat de berm langs de waterkant erg drassig en zacht en lagen de basalt keien dicht tegen de waterkant aan. Om te zorgen dat het digitale informatiepanel stevig en recht in de grond blijft staan is er gekozen voor buispaal techniek. Dit een specifieke vorm van funderen waarbij de paal 10 a 20 meter diep de grond in wordt getrild totdat grondsamenstelling hard genoeg is.

De smalle wegen langs het water vormden misschien wel de grootste uitdaging. Want bij zulke smalle wegen ontstaat er al snel overlast tijdens werkzaamheden. Dit is opgelost door de werkzaamheden te reduceren en zo veel mogelijk te combineren zodat de hinder minimaal is. Daarnaast hebben we in overleg met de opdrachtgever een plaatsingsplan gemaakt. Daarin stond beschreven op welke manier de installatie werd uitgevoerd en welke maatregelen (afzettingen, omleidingen, etc)  daarbij werden getroffen om de verkeersdoorstroom tijdens de werkzaamheden te handhaven.

Succesvolle oplevering

Dankzij deze gedegen projectaanpak, een ervaren projectmanager en goede samenwerking tussen verschillende partijen is het project naar volle tevredenheid van de provincie Zuid-Holland gerealiseerd.