Zuidas Amsterdam

Locatie

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Partner

Oplevering

03/2019

Display

Fiets Informatie Systemen

Markt

De Zuidas in Amsterdam heeft sinds kort een dynamisch Fiets Route Informatie Systeem (FRIS). Hierdoor zien fietsers onderweg naar hun bestemming snel waar er een parkeerplek vrij is in de overdekte (en gratis) stallingen.

Waar laat je 'm?

Veel mensen komen en gaan op de fiets naar de Zuidas. Maar ja, waar laat je ‘m? De gemeente Amsterdam wil overlast voorkomen en ziet het liefst alle fietsen geparkeerd in 1 van de 3 ondergrondse fietsenstallingen in dit zakencentrum.

Fiets Route Informatie Systeem

Daarom heeft Q-lite in opdracht van de gemeente een Fiets Route Informatie Systeem (FRIS) gerealiseerd. Hiervoor zijn op vijf locaties langs de belangrijkste fietsroutes naar de Zuidas informatiesystemen geplaatst. Ze wijzen niet alleen de weg, de fietser ziet direct ook in welke stalling het druk is en waar juist niet. Een woordvoerder van de gemeente zegt: “Dit systeem zien wij als een extra stimulans om de fiets ondergronds te parkeren.”

De displaysystemen voldoen volledig aan de NEN-EN12966 specificaties. Daarmee is de optimale leesbaarheid en kwaliteit van het systeem gewaarborgd. Tevens wordt de aanduiding naar de parkeerlocaties verlicht in het donker.

Handig

Met het nieuwe FRIS in Amsterdam is een parkeerplek voor je fiets op de Zuidas nu dus zo gevonden. Handig zo’n P-route voor de fiets! De Zuidas in Amsterdam heeft sinds kort een dynamisch Fiets Route Informatie Systeem (FRIS). Hierdoor zien fietsers onderweg naar hun bestemming snel waar er een parkeerplek vrij is in de overdekte (en gratis) stallingen.

Projectaanpak

Projecten als het FRIS in Amsterdam worden door Q-lite op een professionele wijze aangepakt.  In een zeer korte tijd heeft Q-lite voor de gemeente Amsterdam een nieuwe product ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd en geplaatst. Daarbij is gestart met het uitwerken van het ontwerp en zijn samen met de gemeente de exacte locaties vastgesteld. Hierna zijn alle systemen geproduceerd en de BLVC-plannen (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) opgesteld zodat de vergunning verstrekt kon worden. Na de FAT (Factory Acceptance Test) in onze fabriek zijn de systemen op straat geïnstalleerd en naar tevredenheid van de gemeente Amsterdam opgeleverd.

Meer info over dit project?

Contacteer onze adviseur: