Julianasluis

Locatie

Gouda

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

Partner

Oplevering

03/2019

Display

Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP’s)

Markt

De Julianasluis bij Gouda verbindt de Hollandsche IJssel en de Gouwe. De sluis kent twee bruggen om het doorgaande verkeer over heen te leiden.

Onduidelijkheid bij fietsers en automobilisten over de te gebruiken brug leidde regelmatig tot verkeersonveilige situaties en opstoppingen. Dit is nu echter verleden tijd. Sinds kort voorzien digitale panelen de fietser en automobilist namelijk van actuele informatie over welke brug er gebruikt moet worden. Op die manier wordt een betere verkeersdoorstroming gerealiseerd.

Projectaanpak

Q-lite heeft het volledige project van A tot Z gecoördineerd.  Met onze projectmanager als spin in het web, hebben we zorg gedragen voor een vlotte voortgang en de nodige afstemming met opdrachtgever, huisinstallateurs en aannemers. Tevens hebben onze efficiënte aanpak en strakke planning geresulteerd in minimale hinder voor het verkeer en een fantastisch resultaat. Dit is gerealiseerd door buiten de spits in bloktijden wegdelen af te sluiten. En zoveel mogelijk vanaf het trottoir of fietspad te werken.

Visualisatie

Een uitdaging in dit project was om samen met de opdrachtgever Provincie Zuid-Holland een oplossing te vinden voor de visualisatie van de verkeersborden voor zowel fietsers als automobilisten. Voor beide weggebruikers gelden andere verkeersregels en standaard voorbeelden lagen niet op de plank. Daarom zijn er in overleg met de opdrachtgever verschillende figuren ontwikkeld en getest, die zowel voor de automobilist als de fietser helder en duidelijk leesbaar zijn. Het resultaat mag er zijn.

Aansturing

De digitale panelen, ook wel DRIPs (Dynamische Route Informatie Panelen) genoemd, tonen voor zowel de auto als de fietser de beste route om de sluis te passeren. Hiervoor zijn samen met de opdrachtgever Provincie Zuid-Holland een aantal scenario’s ontwikkeld die automatisch geactiveerd worden zodra één van de bruggen open of dicht gaat.

De getoonde afbeeldingen voor de auto én fietser zijn verschillend. Voor de DRIPs die de auto’s informeren is gekozen voor het gebruik van simpele en herkenbare symbolen zodat de tijd om de informatie goed te verwerken zo kort mogelijk is. Voor de fietsers worden er afbeeldingen met meer detaillering gebruikt aangezien het fietswegennet gecompliceerder is en de fietsers over het algemeen meer tijd hebben om de informatie op de DRIPs te lezen.

NEN 12-966 gecertificeerd

De DRIP’s bij de Julianasluis voldoen volledig aan de NEN-EN12966 normering voor verkeerstoepassingen. Daarmee borgen we de kwaliteit van het systeem en de optimale leesbaarheid voor de verkeersdeelnemers.

Meer info over dit project?

Contacteer onze adviseur: