Parkeergeleiding Kortrijk

  • PGS Kortrijk 1
  • PGS Kortrijk 2
  • PGS Kortrijk 3

Het vernieuwde parkeergeleidingssyteem in de stad betekent, ten opzichte van de vorige versie (met variabele pijlen, vrij/vol en beperkte vrije tekst), een enorme vooruitgang qua informatiemogelijkheden en bedrijfszekerheid voor ons als beheerder als qua zichtbaarheid voor de weggebruiker.

Jean-Paul Vandewinckele, directeur Parko

Locatie Stad Kortrijk
Oplevering Juni 2016
Display 12 × Q87TV10 + diverse inritborden
Partner Jacops, Flow