Rotterdam

Locatie

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Partner

Oplevering

08/2017

Display

Dynamische Route Informatie Panelen DRIP’s

Markt

Onlangs is een groot aantal dynamische route informatie panelen (DRIP’s) geleverd aan de gemeente Rotterdam. Deze 3-regelige tekstdisplays zijn op strategische plekken in de stad gehangen om te zorgen voor een betere doorstroming van het stadsverkeer. Op de panelen wordt actuele verkeersinformatie voorzien van de verwachte reistijden getoond zodat automobilisten hun route daarop bijtijds kunnen aanpassen.

Gewenst gedrag

De verkeersregiekamer van de gemeente Rotterdam meet continu de toestand op de wegen in de stad en grijpt waar nodig in. Per situatie ligt vast welk gedrag van de weggebruiker gewenst is om de doorstroming in de stad te bevorderen. Om dat gewenste gedag te bereiken worden verkeerskundige boodschappen met de weggebruiker gecommuniceerd door middel van de stadsDRIP’s. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van vooraf vastgestelde scenario’s, waarin onder andere reeds is bepaald wat alternatieve routes zijn en welke informatie op de displays wordt getoond.

StadsDRIPs aan Erasmusbrug voor goede verkeersdoorstroming
StadsDRIPs Erasmusbrug verkeersdoorstroming Dynamisch Route Informatie Paneel DRIS

StadsDRIPs

De zogenoemde stadsDRIP’s zijn kleiner dan de bekende (berm)DRIP’s. Toch tonen deze kleinere displays dezelfde hoeveelheid informatie aan de weggebruiker. Dit komt doordat de stadsDRIP’s een andere afmeting en verhouding hebben dan een (berm)DRIP. Tevens zijn deze stadsDRIP’s voorzien zijn van een kleinere pixelafstand. Door de compacte uitvoering zijn de displays goed toepasbaar in de stad en lijkt deze uitvoering de nieuwe standaard te worden binnen stedelijke gebied.

Onlangs is een groot aantal dynamische route informatie panelen (DRIP’s) geleverd aan de gemeente Rotterdam. Deze 3-regelige tekstdisplays zijn op strategische plekken in de stad gehangen om te zorgen voor een betere doorstroming van het stadsverkeer. Op de panelen wordt actuele verkeersinformatie voorzien van de verwachte reistijden getoond zodat automobilisten hun route daarop bijtijds kunnen aanpassen.